MUDr. Bursova

Se smut­kem a lítos­tí si dovo­lu­je­me ozná­mit všem paci­en­tům a kole­gům, že člen­ka naše­ho týmu prak­tic­ká lékař­ka
MUDr. Marie Bur­so­vá nás navždy opus­ti­la. Na její las­ka­vost a ocho­tu nezapomeneme. 

Posled­ní roz­lou­če­ní se bude konat v úte­rý 4. 1. 2022 14:45
v Kre­ma­to­riu Jih­lav­ská 1, Brno. Věnuj­te pro­sím vzpomínku. 

Děku­je­me.