Ceník
úkon a popisorientační doba trvánícena

Vyšetření dermatovenerologem – samoplátce

550 Kč

Excize (pro samoplátce)

vyříz­nu­tí kož­ní­ho útva­ru, kry­tí, pře­vaz, včet­ně lokál­ní anestesie

1500 Kč

každé další ložisko

800 Kč

Histologické vyšetření na žádost pacienta

vyříz­nu­tí kož­ní­ho útva­ru, intra­der­mál­ní sutu­ra, kry­tí, pře­vaz, včet­ně lokál­ní anestesie

od 700 Kč

Sklerotizace metličkových, retikulárních varixů dolních končetin

dle spo­tře­by roztoku

od 2500 Kč

Aplikace N2 dusíku

bra­da­vi­ce, sně­že­ní (apli­ka­ce Kry­o­chi­rur­gic­kým pří­stro­jem SMT)

50 Kč

Odstranění kožního útvaru CO2 laserem

1500 Kč

každý další útvar

500 Kč