Ceník
úkon a popisorientační doba trvánícena

Vyšetření praktickým lékařem – samoplátce

550 Kč

Lékařské vyšetření

Prů­ka­zy: řidič­ský, zbroj­ní, potra­vi­nář­ský, bri­gá­da, autoškola

550 Kč

Lékařské potvrzení ke studiu

550 Kč

Lékařské vyšetření před přijetím do zaměstnání

550 Kč

Periodická závodní prohlídka

550 Kč

Výpis z dokumentace

250 Kč

Očkování

apli­ka­ce vak­cín nehra­ze­ných z pojištění

100 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení

na žádost pacienta

200 Kč

Vyšetření CRP

na žádost pacienta

150 Kč

Karboxyterapie – plynové injekce

boles­ti­vé sta­vy, 1 lokalita

250 Kč