Ceník
úkon a popisorientační doba trvánícena

Vyšetření praktickým lékařem – samoplátce

450 Kč

Lékařské vyšetření

Prů­ka­zy: řidič­ský, zbroj­ní, potra­vi­nář­ský, bri­gá­da, auto­ško­la

450 Kč

Lékařské potvrzení ke studiu

450 Kč

Lékařské vyšetření před přijetím do zaměstnání

450 Kč

Periodická závodní prohlídka

450 Kč

Výpis z dokumentace

200 Kč

Očkování

apli­ka­ce vak­cín nehra­ze­ných z pojiš­tě­ní

100 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení

na žádost paci­en­ta

200 Kč

Vyšetření CRP

na žádost paci­en­ta

150 Kč

Karboxyterapie – plynové injekce

boles­ti­vé sta­vy, 1 loka­li­ta

250 Kč