Dagmar Habltová

recep­ce

Profesní kariéra

1986 – 1989 Střed­ní ško­la eko­no­mi­ky a obchodu
od 2017 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • Kurz prv­ní pomo­ci ZSJMK (2015)