Evelína Kaločová

kos­me­tič­ka

Profesní kariéra

2016  – 2019Střed­ní ško­la Brno, Char­bu­lo­va, pří­spěv­ko­vá organizace
od 2019Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče 

Další vzdělávání, certifikáty

  • Medik8 pro­fes­si­o­nal – Pro­fes­si­o­nal Solu­ti­ons Facial Tech­niques (2019)
  • Footlo­gix pedi­ceu­ti­cals – workshop s kurá­ží nabo­so (2019)
  • Design – zákla­dy neh­to­vé mode­lá­že (2018)
  • Řasy – kos­me­ti­ka CZ – pro­dlu­žo­vá­ní řas (2017)
  • Pro­fe­si­o­nál­ní vizá­žis­tyc­ký workshop Pav­la Baue­ra (2017)
  • Mode­láž neh­tů ACADEMY – Gel – lako­ve zdo­be­ní (2017)