Gabriela Šuderlová

vše­o­bec­ná sestra

Profesní kariéra

2010
od 2010
od 2016 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty