Halyna Plastová

vše­o­bec­ná sestra

Profesní kariéra

2005 – 2009Základ­ní stát­ní vyš­ší odbor­ná ško­la zdra­vot­nic­ká – Spe­ci­a­li­za­ce ve zdravotnictví
2009 – 2019 vše­o­bec­ná sest­ra – Praxe
2019Den­tal – Zub­ní instru­men­tář­ka, zdra­vot­ní sestra
2020 – 2021Med­ser­vi­se – zdra­vot­ní sestra
od 2022Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče