Lenka Vrzalová

sta­nič­ní sest­ra pro prak­tic­ké­ho léka­ře, urologii

Profesní kariéra

2002 – 2005 Vyš­ší odbor­ná zdra­vot­nic­ká ško­la Jose­fa Podsedníka
2005 diplo­mo­va­ná vše­o­bec­ná sestra
2005 – 2009 sep­tic­ká chi­rur­gie FNUSA
2009 – 2011 chi­rur­gie King Abdu­la­ziz Medi­cal City, Rijád, Saúd­ská Arábie
2011 – 2012 úra­zo­vá poho­to­vost FN Brno Bohunice
od 2017 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Členství v odborných společnostech

  • regis­tro­va­ná vše­o­bec­ná sestra