Lucie Smolková

sta­nič­ní sest­ra pro korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii

Profesní kariéra

2011 – 2015 SZŠ Šum­perk
2015 zdra­vot­nic­ký asi­s­tent
2015 – 2018 SZŠ a VOŠ zdra­vot­nic­ká Brno
2018 diplo­mo­va­ný nutrič­ní tera­peut
2016 – 2017 Liga vozíč­ká­řů Brno
od 2018 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • Medik8 pro­fes­si­o­nal – Pro­fes­si­o­nal Solu­ti­ons Facial Tech­niques (2019)
  • masér­ský kurz – Masér pro spor­tov­ní a rekon­dič­ní masá­že