Marie Bursová

prak­tic­ký lékař pro dospělé

Profesní kariéra

1979 — 1985 Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně, lékař­ská fakulta
1985 — 1987 sekun­dár­ní lékař­ka Nemoc­ni­ce Milo­srd­ných brat­ří Brno
1987 — 1994 obvod­ní lékař­ka Polikli­ni­ka Libu­ši­na tří­da 4, Brno
1996 — 2007 obvod­ní lékař­ka Zdra­vot­ní cen­t­rum Valou­šek, Brno
2007 — 2012 obvod­ní lékař­ka Cenap, Vod­ní 13, Brno
2013 obvod­ní lékař­ka Úra­zo­vá nemoc­ni­ce Brno
2014 — 2016 obvod­ní lékař­ka Fakult­ní nemoc­ni­ce u sv. Anny, Brno
od 2017 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora