Věra Němcová

lékař – dermatovenerolog

Profesní kariéra

1994–2001Gym­ná­zi­um Vin­cen­ce Makov­ské­ho, Nové Měs­to na Moravě
2001–2007lékař­ská fakul­ta Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy Praha
2007–2022Kož­ní oddě­le­ní a ambu­lan­ce, Nemoc­ni­ce Nové Měs­to na Moravě
2012–2022Kož­ní ambu­la­ce, Medic­li­nic Nové Měs­to na Moravě
od 2021Kož­ní ambu­lan­ce, Der­ma­si­neD, s.r.o. Brno
od 2021Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče, s.r.o.

Atestace

  • 2012 – dermatovenerologie

Další vzdělávání, certifikáty

  • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdělávání 

Konference a semináře

  • Odbor­né akce a semi­ná­ře v rám­ci post­gra­du­ál­ní­ho vzdě­lá­vá­ní lékařů

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká der­ma­to­lo­gic­ká společnost
  • Čes­ká aka­de­mie dermatologie