Natálie Součková

recep­ce

Profesní kariéra

2016 – 2020Střed­ní ško­la infor­ma­ti­ky, poš­tov­nic­tví a finanč­nic­tví Brno, 
obor: mani­pu­lant poš­tov­ní­ho pro­vo­zu a přepravy
2019 – 2022Tally Weijl Brno Olym­pie asi­s­tent­ka prodeje
2021recepč­ní Ate­lier 99
2020 – 2022Střed­ní ško­la infor­ma­ti­ky, poš­tov­nic­tví a finanč­nic­tví Brno, nástav­bo­vé stu­di­um
obor: logis­tic­ké a finanč­ní služby
od 2022Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče