Radka Staňková

sta­nič­ní sest­ra pro PL a urologii

Profesní kariéra

2005 – 2009Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la, Jasel­ská, Brno
2009Zdra­vot­nic­ký asistent
2008FN USA, Pekař­ská, Brno, odd. ARO ‑LON
2009–2020Nemoc­ni­ce Milo­srd­ných brat­ří, Brno, odd. Inter­na – B
od 2020Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče