Radka Žůrková

vše­o­bec­ná sestra

Profesní kariéra

2010 – 2014 SZŠ Zlín
2014 zdra­vot­nic­ký asistent 
2014 – 2017 SZŠ a VOŠ zdra­vot­nic­ká Zlín
2017 diplo­mo­va­ná vše­o­bec­ná sestra
2017 – 2019 Euros­tom, sto­ma­to­lo­gic­ká kli­ni­ka, den­tál­ní implan­to­lo­gic­ké centrum
od 2019 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • Kurz k pří­pra­vě oso­by zajiš­ťu­jí­cí radi­ač­ní  ochra­nu registranta