Tereza Hemzalová

podo­lo­gie

Profesní kariéra

2004 – 2008Střed­ní ško­la infor­mač­ních tech­no­lo­gií a soci­ál­ní péče Brno
2008pečo­va­tel­ka
2008 – 2014Cen­t­rum Koci­án­ka Brno
od 2014Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
od 2019Pra cen­t­rum Fénix Brno

Další vzdělávání, certifikáty

  • Cer­ti­f­kát – 2v1 ošet­ře­ní zarost­lé­ho neh­tu, apli­ka­ce špon