Zuzana Krajčovičová

zdra­vot­ní asi­s­tent­ka, stu­dent­ka LFMU Brno

Profesní kariéra

2006 – 2014  Gym­ná­zi­um Kuku­čí­no­va 1, Poprad, SK
od 2014 lékař­ská fakul­ta MU, obor vše­o­bec­né lékař­ství
2016 inter­ní oddě­le­ní Nemoc­ni­ce Poprad
06/​2018 der­ma­to­lo­gie Hospi­tal Val­de­cil­la, Santan­der, Špa­něl­sko
07–09/2018 orto­pe­die Sur­gal Cli­nic Brno
od 2019 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komo­ra