5CC kongres v Barceloně

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., se prá­vě účast­ní 5CC mezi­ná­rod­ní­ho kon­gre­su v Barceloně.