Kontakt

Umístění


Mapy​.cz |
Fir​my​.cz |
Mapy Goo­gle | navi­ga­ce GPS

Dostupnost MHD

Lin­ky 1, 2, 8, 10, 12 – zastáv­ka Nové Sady, jed­na zastáv­ka od Hlav­ní­ho nádraží

Parkování

Par­ko­vat může­te na okol­ních uli­cích, v par­ko­va­cím domě PINKI PARK (200 met­rů) nebo před trž­ni­cí Malá Amerika.

Kontaktní údaje

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče s.r.o.

Nádraž­ní 203/​16
Brno, 60200
IČ: 29246768
Zapsa­ná v OR KS Brno, C 68123

Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie s.r.o.

Nádraž­ní 203/​16
Brno, 602 00
IČ: 09017488
Zapsa­ná v OR KS Brno, C 116705
Opráv­ně­ní k posky­to­vá­ní ZS č. ev. 3466/​2020

Tele­fon: 542 215 306

Web: https://​lclaz​ne​.cz/
Email: info@​lclazne.​cz

Face­book @LCZEP, Mes­sen­ger @LCZEP, Instagram @kosmetikalazne

Pro­jek­ty finan­co­va­né z EU

Provozní doba

Den Od Do
Pon­dě­lí 7:00 15:00
Úte­rý 7:00 18:00
Stře­da 7:00 18:00
Čtvr­tek 7:00 18:00
Pátek 7:00 15:00

    postup pro vyři­zo­vá­ní stížností

    infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní osob­ních údajů