Seznam ordinací

Praktický lékař

Ordi­na­ce nabí­zí kom­plex­ní služ­by pre­ven­tiv­ní a pri­már­ní péče prak­tic­ké­ho léka­ře pro dospě­lé a pra­cov­ně-lékař­ské služby.

Ordinační doba
DenNemocní a kontroly PNObjednaní pacienti
Pondělí 7:00 - 10:00 10:00 - 15:00
Úterý 13:00 - 16:00 9:00 - 13:00
16:00 - 18:00
Středa 7:00 - 10:00 10:00 - 15:00
Čtvrtek 7:00 - 10:00 10:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 10:00 10:00 - 15:00

Estetická a korektivní dermatologie

Ordi­na­ce nabí­zí este­tic­ké i léčeb­né zákro­ky. Vybra­né služ­by jsou hra­ze­né zdra­vot­ní­mi pojišťovnami.

Ordinační doba
DenHodiny
Pondělí 9:00 - 14:00
Úterý 7:00 - 16:00
Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 18:00
Pátek 9:00 - 12:00

Dermatovenerologie

Ordi­na­ce nabí­zí kom­plex­ní der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­kou péči s při­spě­ním nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií a novi­nek v oboru.

Ordinační doba
DenHodiny
Pondělí 10:00 - 11:00
Úterý 7:00 - 16:00
Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 18:00
Pátek 9:00 - 12:00

Lymfologie a lymfoterapie

Cen­t­rum lym­fo­lo­gie a lym­fo­te­ra­pie se zabý­vá dia­gnos­ti­kou a léč­bou oto­ků kon­če­tin se zamě­ře­ním na cév­ní a lym­fa­tic­ký systém.

Ordinační doba
DenHodiny
Pondělí 7:00 - 13:00
Úterý 7:00 - 18:00
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 18:30
Pátek 7:00 - 12:00

Urologie

Ordi­na­ce posky­tu­je pre­ven­tiv­ní péči, dia­gnos­ti­ku včet­ně cysto­sko­pie a léčbu uro­lo­gic­kých onemocnění.

Ordinační doba
DenHodiny
Pondělí 7:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 18:00
Středa 7:00 - 15:00
Čtvrtek
Pátek 11:00 - 15:00

Podologie

Oddě­le­ní kom­plex­ní péče o nohy nabí­zí suchou léčeb­nou pedi­k­ú­ru, včet­ně ošet­ře­ní neh­tů, pro­vá­dě­nou spe­ci­ál­ním přístrojem.

Ordinační doba
DenHodiny
Pondělí 8:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 18:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 15:00

Plastická chirurgie

Ordinační doba
DenHodiny
Pondělí
Úterý
Středa 8.00 - 12.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno