Excize (pro samoplátce)

vyříz­nu­tí kož­ní­ho útva­ru, kry­tí, pře­vaz, včet­ně lokál­ní anestesie