Komplexní podologické ošetření

včet­ně ošet­ře­ní neh­tů, masá­že plo­sek nohou a lakování