Konzultace před zákrokem

v pří­pa­dě pod­stou­pe­ní zákro­ku bude ode­čte­no z ceny zákroku