Základní podologické ošetření

včet­ně ošet­ře­ní neh­tů a masá­že plo­sek nohou