Chraňte svou pokožku před slunečními paprsky

Léto je v plném prou­du a v našem lékař­ském cen­t­ru jsme spo­leč­ně s fir­mou LA ROCHE-POSAY labo­ra­toi­re der­ma­to­lo­gique při­pra­vi­li jedi­neč­nou akci: sle­vu 50% na veš­ke­rou foto­pro­tek­ci výrob­ků této znač­ky. Nevá­hej­te a zastav­te se pro kva­lit­ní kos­me­ti­ku, kte­rá ochrá­ní Vaši pokož­ku před slun­cem. V nabíd­ce jsou také pří­prav­ky pro děti 🙂