Televize

Zázna­my ČT
před­mět mluv­čí pořad datum čas od začát­ku pořadu
náhled
Muži a stárnutí

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, PhD. Sama doma 13. 5. 2016 39:54
náhled
Plá­no­vá­ní plas­tic­ké operace

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, PhD. Sama doma 15. 4. 2016 1. část – 3:18 min
2. část – 80:25 min
náhled
Léč­ba akné

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, PhD. a doc. Ivan Rampl Sama doma 5. 9. 2014 1. část – 15:26 min
2. část – 75:05 min
náhled
Léč­ba světlem

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, PhD. Sama doma 15. 11. 2013 1. část – 6:32 min
2. část – 83:50 min
náhled
Jak s Vaš­kem Kadrn­kou
 šili všich­ni čerti

Diva­dlo MALÉhRY Pohád­ky a malé hry 16. 5. 2016