garance kvality lymfologického pracoviště

Naše­mu pra­co­viš­ti byla udě­le­na Čes­kou lym­fo­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí ČLS JEP  garan­ce kva­li­ty lym­fo­lo­gic­ké­ho pracoviště.