Jarní akce

Jar­ní akce od medi­cín­ské kos­me­ti­ky SkinCeuticals

Při náku­pu dvou pro­duk­tů od znač­ky Skin­Ceu­ti­cals dosta­ne­te kos­me­tic­kou taš­ku jako dárek.

*akce pla­tí do dočer­pá­ní zásob
*akce pla­tí při náku­pu u nás v Lékař­ském cen­t­ru nebo při osob­ním vyzved­nu­tí objed­náv­ky z e‑shopu

e‑shop

foto Jarní akce od medicínské kosmetiky SkinCeuticals