Jehličková raidofrekvence – Akce

Radi­o­frekvenč­ní frakč­ní sys­tém (dále jako také RF), kte­rý pomo­cí mik­ro jeh­li­ček vyvo­lá­vá kož­ní koa­gu­la­ci, sti­mu­lu­je kolagen a elas­ti­ci­tu tká­ně, aniž by poško­dil pokož­ku (epi­der­mis). Kůže je bez­peč­ně zasa­že­na frakč­ním jeh­lič­ko­vá­ním a hloub­ko­vě stimulována.