Soudní znalec v oboru Zdravotnictví

Dnes 2.6. 2021 byla naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA jme­no­vá­na
soud­ním znal­cem v obo­ru Zdra­vot­nic­tví, odvět­ví zdra­vot­nic­ká různá, ve specializacích:

1) vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství
2) der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie
3) korek­tiv­ní dermatologie

Celý tým LCZEP je nále­ži­tě pyš­ný a bla­ho­pře­je. Poděl­te se s námi o foto­gra­fie
ze slav­nost­ní­ho jme­no­vá­ní , kte­ré pro­běh­lo na Kraj­ském sou­du v Brně.

Více fotek najde­te na našem Face­boo­ku