Kosmetické ošetření deLuxe s kosmetikou Medik8

Kosmetické ošetření DE LUXE kosmetikou Medik8 obsahuje:

  • pří­stro­jo­vé čiš­tě­ní ple­ti Hyd­ra­fa­cial (jedi­ný pří­stroj v Brně) 
  • apli­ka­ce mas­ky, sér a pří­prav­ků kos­me­ti­ky Medik8
  • základ­ní depi­la­ce vos­kem LYCON
  • masáž obli­če­je a dekoltu
  • úpra­va obo­čí, bar­ve­ní řas
  • apli­ka­ce svět­la, jež obno­vu­je a rege­ne­ru­je, akti­vu­je účin­né lát­ky a umož­ňu­je jejich prů­nik hlu­bo­ko do tkáně

Kos­me­ti­ku Medik8 u nás může­te také zakou­pit na domá­cí ošet­ře­ní. Kos­me­tič­ky jsou pro­ško­le­ny a dopo­ru­čí Vám péči dle Vašich indi­vi­du­ál­ních potřeb.