LASEMD

Špičková péče o pleť — pro ženy i muže.

Sys­tém pro zapravení sér do kůže s Thuliovým laserem 1927 nm.

Indikace ošetření špičkové péče o pleť:

 • vrásky
 • bělení
 • roz­jas­nění, pro­ti stár­nutí
 • vyp­nutí pleti

Ošetření je se provádí v kom­bi­naci se speciál­ní­mi séry na pleť.

Dél­ka ošetření se pohy­bu­je v rozmezí 30 — 45 min­ut. Začer­venánání ustupu­jeme do 24 hodin, je nut­né se chránit 72 hodin před přímým slunečním zářením a není vhod­né po ošetření jít do sauny, bazénu nebo na cvičení. Ošetření je vhod­né absolvo­vat v 3 týden­ním inter­valu a jsou doporučovány 2 — 3 ošetřo­vací kúry pro dosažení očeká­vaného výsled­ku.

1. Omlazení pleti:

 • hluboké vrásky
 • pig­men­tové skvrny
 • kom­plet­ní plošné ošetření (krk, hrud­ník, ruce)

2. Jizvy:

 • jizvy po akné
 • strie
 • hyper­trofické jizvy
 • keloid­ní jizvy
 • atrofické a lineární jizvy

Dle zvolené energie ošetření je ošetřo­vaná plocha zarudlá, mírně otek­lá, v místě keloid­ních jizev se může vytvořit puchýř. Do 72 hodin se mohou vytvořit krusty, je nut­né chránit ošetřo­vaná mís­ta 14 dní před přímým slunečním zářením a není vhod­né navštěvo­vat saunu, bazén nebo cvičit. Ošetření je vhod­né absolvo­vat 1 – 2krát za rok. Rekon­va­les­cence 7 – 10 dní. Ošetření je v kom­pe­ten­ci der­ma­tolo­ga — po dohodě ses­try pro korek­tivní der­ma­tologii. Ošetření strií je v kom­pe­ten­ci ses­try pro korek­tivní der­ma­tologii.

Dél­ka ošetření je 30 min­ut.

zde ceník Estet­ické a korek­tivní der­ma­tolo­gie

Pro více infor­ma­cí navš­tivte stránky firmy Med­ical­tech.

Výhody ošetření:

 • bez čekání, okamžité použití
 • duál­ní optický sys­tém — “Easy mode” pro CDS, “Advance mode” pro přes­né nas­tavení ener­get­ické úrovně (1 mj / krok)
 • rychlost — opti­mal­i­zo­vaný post­up — 6 min­ut včet­ně uza­vírání kanálků
 • mul­ti­funkčnost — zapravení kos­met­ick­ých prostřed­ků; zlepšení tónu a struk­tu­ry pleti; zesvětlení pig­men­tových lézí
 • min­imál­ní poškozaní kůže
 • rych­lé hojení
 • per­fek­t­ní výsledek
 • celoroční využití přístro­je
 • pro všech­ny typy pleti
Aktivace séraAktivace séraSérum
obrázky ze ZdravéOmlazení.cz