Laserové ošetření onychomykózy

Lase­ro­vá tech­no­lo­gie umož­ňu­je odstra­nit neh­to­vou plí­seň. Sta­čí 1 až 2 ošet­ře­ní k úpl­né­mu odstra­ně­ní. Cena ošet­ře­ní jed­no­ho neh­tu je 100 Kč.