Menopauza není pauza

foto studio holubova, trojanová

Jak moc doká­že meno­pauza zasáh­nout do živo­ta ženy? Poslech­ně­te si pod­cas­ty bez tabu s Evou Holu­bo­vou, její dce­rou Karolínou.

Na tom­to pro­jek­tu se podí­le­la i naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, PhD., MBA, pora­dí, jak při­pra­vit pleť na změ­ny spo­je­né s přechodem.

Kdy a jak je potře­ba začít s pre­ven­cí a jak pečo­vat o pleť.