Pavel Šot

masér, lym­fo­te­ra­peut

Profesní kariéra

1994 – 1998SŠI Hlin­ky
od 2013Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • Kine­si­o­ta­ping pro masé­ry a fyzi­o­te­ra­pe­u­ty (Ško­la kla­sic­ké a spor­tov­ní masá­že, 2012)
  • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz Tech­ni­ky míz­ní dre­ná­že (NCO NZO Brno, 2010)