Šárka Stiborová

plas­tic­ký chi­rurg

Profesní kariéra

2010
od 2010
od 2016 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Atestace

Další vzdělávání, certifikáty

Přednášková činnost

  • „Bol­tec v rukách plas­tic­ké­ho chi­rur­ga” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Vel­ké Bílo­vi­ce 2019)

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komo­ra