Objednání online, Video návod

Nemů­že­te se dovo­lat? Chce­te šet­řit svůj čas? Objed­nej­te se k nám online.

1. Na strán­kách https://​lclaz​ne​.cz klik­ně­te na „objed­ná­ní”
2. Vyber­te kam jde­te a kdy se Vám to hodí
3. Vyplň­te potřeb­né úda­je (pou­ze popr­vé při regis­tra­ci, při dal­ších objed­náv­kách už se jen při­hlá­sí­te)
4. Na e‑mail Vám při­jde potvr­ze­ní o objed­náv­ce a je to