Ochrana pokožky před slunečním zářením

Léto je v plném prou­du a je potře­ba zvlášť peč­li­vě pečo­vat o pokož­ku. Nabí­zí­me za jedi­neč­né ceny pro­duk­ty s vyso­kým fak­to­rem UV, ale také vel­mi osvě­žu­jí­cí ter­mál­ní vodu, kte­rá Vám v těch­to par­ných dnech nesmí chybět.