Očkování proti chřipce

Po výpad­ku očko­va­cích látek na chřip­ku jsme opět záso­be­ni a očku­je­me. Neza­po­mí­nej­te na pre­ven­ci a přijď­te se nechat naočkovat.