PF 2018

Radost­né pro­ži­tí vánoč­ních svát­ků a v novém roce 2018 pev­né zdra­ví, štěs­tí a spo­ko­je­nost pře­je a na dal­ší úspěš­nou spo­lu­prá­ci se těší kolek­tiv Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče.