Seminář NEOSTRATA

V pátek 9. 11. 2018 od 13 – 17 hodin pro­běh­nev našem zaří­ze­ní semi­nář pro léka­ře na téma Kom­plex­ní sys­te­ma­tic­ká péče­pro stár­nou­cí a nedo­ko­na­lou pleť. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. sezná­mí­účast­ní­ky s apli­ka­cí che­mic­kých pee­lin­gů spo­leč­nos­ti TARSIO MEDICAL s.r.o.a před­sta­ví novin­ky – reti­no­lo­vý pee­ling a výpl­ně RENNÉ od Neostraty.