Sjezd dermatologů

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, byla v před­sed­nic­tví sek­ce korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie na 17. sjez­du čes­ko-slo­ven­ských dermatologů.

foto kongres olomouc