Školení – Novinky Dr.Belter 2019

Naše lékař­ky vystou­pí se svý­mi pří­spěv­ky na semi­ná­ři Novin­ky Dr. Bel­ter, kte­rý se koná v pátek 18.10.2019 Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. pří­tom­né sezná­mí s Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gií v rukou odbor­ní­ka – léka­ře a MUDr. Zuza­na Vese­lá, Ph.D. pro­ško­lí téma Péče o pro­ble­ma­tic­kou pleť, kuper­ó­za, rosa­cea. Pro­gram školení.