Svátek matek 14. 5. jedinečná příležitost darovat mamince krásu

14. květ­na je Svát­kem matek. Vyu­žij­te nabíd­ky našich dár­ko­vých pou­ka­zů a daruj­te mamin­ce krá­su. Pou­kaz může být buď na kon­krét­ní služ­bu, nebo v urči­té část­ce s tím, že si obda­ro­va­ný může vybrat za co pení­ze utra­tí. V pří­pa­dě, že si nejste jis­tí, naše recepč­ní Vám veli­ce rády pora­dí a Vaše mamin­ka bude mít jis­tě radost.