Využijte akci 3 + 1 zdarma

Do 31. 12. 2016 pla­tí v našem zaří­ze­ní akce 3 + 1 zdar­ma na podo­lo­gic­ké ošet­ře­ní a ošet­ře­ní pří­stro­jem Hyd­ra­fa­cial. Pou­kaz je mož­né zakou­pit i jako vánoč­ní dárek. K ošet­ře­ní Hyd­ra­fa­cial si navíc může­te při­kou­pit luxus­ní ple­ťo­vou mas­ku fran­couz­ské znač­ky pou­ze za 250 Kč.