workshop v gruzínské Tbilisi

prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá se zúčast­ni­la mezi­ná­rod­ní­ho pra­cov­ní­ho worksho­pu v gru­zín­ské Tbi­li­si. Tech­ni­ku nito­ve­ho lif­tingu Aptos se zde uči­la od nej­vět­ších odbor­ní­ků pod vede­ním prof. Sulamanidzeho.