Zabraňte padání vlasů a vylepšete si svůj vzhled

Máme pro Vás dal­ší novin­ku z oblas­ti mezo­te­ra­pie. Trá­pí Vás padá­ní vla­sů, chtě­li by jste mít hust­ší vla­so­vý porost? V tom pří­pa­dě tu pro Vás máme nej­no­věj­ší injekč­ní roz­tok na růst vla­sů. Jed­ná se o svě­to­vou novin­ku, obsa­hu­jí­cí oli­go­pep­ti­dy a ště­pe­nou ami­no­ky­se­li­nu, při čemž obě slož­ky výraz­ně pod­po­ru­jí růst vla­sů. Cena jed­no­ho seze­ní je nyní v akci za 3 000 Kč, běž­ná cena je 6 000 Kč. Pro co nej­lep­ší efekt jsou dopo­ru­če­na čty­ři sezení.