EADV Congress 2023 – Berlín

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, se vyda­la do Ber­lí­na na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní kon­gres EADV 2023, aby zís­ka­la nové poznatky a sdí­le­la své zku­še­nos­ti s top odbor­ní­ky ve svě­tě dermatologie.