Videa

Menopauza není pauza

Nepod­leh­nout tla­ku spo­leč­nos­ti a při­jmout pro­mě­nu, kte­rou naše pleť pro­chá­zí, je s při­bý­va­jí­cí­mi roky a vrás­ka­mi těž­ší a těž­ší. S der­ma­to­lož­kou a pri­mář­kou Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče v Brně, MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou Ph.D., MBA jsme se ten­to­krát bavi­li nejen o vhod­né péči pro zra­lou pleť, ale také jak se v době soci­ál­ních sítí neztra­tit v množ­ství infor­ma­cí, kte­ré ne vždy hra­jí v náš prospěch.

Menopauza není pauza

Jde zvrá­tit pro­ces stár­nu­tí kůže? Jak se vyrov­nat se změ­na­mi ple­ti v meno­pau­ze? Jaký smy­sl má medi­cín­ská kos­me­ti­ka, kolagen, botox nebo obli­čejo­vá jóga? S der­ma­to­lož­kou Petrou Tro­ja­no­vou se v dal­ším díle pod­cas­to­vé­ho seri­á­lu Meno­pauza není pauza baví­me o tom, jak se v pokro­či­lém věku cítit stá­le krás­ná a jak se nej­lé­pe sta­rat o svou pleť a tělo.

Korektivní dermatologie

Toleriane Ultra derm alergo serum MUDr. Petra Trojanová, Ph.D., MBA

LRP VITAMIN C10

Hyalu B5 serum

Inovace v péči proti stárnutí s ampulemi Liftactiv Specialist Peptide‑C

Použití ampulí Peptide‑C

Očima Brněnské televize

Lymfoterapie

Dermaroller

Karboxyterapie

Odstraňování mateřských znamének

Karboxyterapie – zákroky

oční okolí

čelo

krk

prsní strie

břicho

Zákroky

Procedura laserlift (použití laseru Endolift)

Odstranění pigmentových znamének

Sklerotizace žil

Facelift pomocí nití – lifting obličeje

Zavedení krátkých liftingových nití do oblasti čela