JARNÍ AKCE

Při­pra­vi­li jsme pro vás jar­ní akci na mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky ceny při náku­pu do 31. 6. 2020, čer­pat lze do pro­sin­ce 2020.

Mezo­te­ra­pie je mini­mál­ně inva­ziv­ní postup, při kte­rém se léči­vé spe­ci­ál­ní roz­to­ky účin­ných látek apli­ku­jí mik­ro­in­jek­ce­mi do střed­ní vrst­vy kůže. Mezo­te­ra­pe­u­tic­ké roz­to­ky obsa­hu­jí vyso­ké kon­cen­t­ra­ce vita­mí­nů, ami­no­ky­se­lin, koen­zy­mů a také kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou. Tyto lát­ky mají zásad­ní význam pro rege­ne­ra­ci pokož­ky. V naší nabíd­ce jsou roz­to­ky, kte­ré obsa­hu­jí také pep­ti­dy, kte­ré sti­mu­lu­jí kož­ní buň­ky k pro­duk­ci kolage­nu a elastinu.

Ke kaž­dé­mu balíč­ku HYDROGELOVÁ MASKA GOLD COLLAGEN zdar­ma.

více a ceny v Akce