Menopauza není pauza

Pokra­čo­vá­ní pořa­du Meno­pauza není pauza a Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi a prim MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou, Ph.D., MBA. bude brzy ke shléd­nu­tí. Těší­te se jako my?